מכרזי כח אדם

מספר מכרז שם מכרז מועד אחרון להגשה קובץ פרטים
מספר מכרזללא מכרז רכזת חוגים וקהילה מועד אחרון להגשה: 22.05.2023 - 00:00:00 לקריאה
מספר מכרזללא מכרז חשבת שכר למשרה מידית מועד אחרון להגשה: 30.11.-0001 - 00:00:00 לקריאה
מספר מכרזללא מכרז מטפלות/ סייעות/ מובילות כיתה מועד אחרון להגשה: 30.11.-0001 - 00:00:00 לקריאה
מספר מכרזללא מכרז מנהל/ת מעון למעונות היום במתנ"ס גרמנוב מועד אחרון להגשה: 31.07.2023 - 00:00:00 לקריאה
מספר מכרזללא מכרז מנהלת מחלקת כספים מועד אחרון להגשה: 01.08.2023 - 00:00:00 לקריאה
powered by ATARIX