מרכז קהילתי בית סלומון

כתובת: רחוב הנרקיס 3

בית סלומון מהווה מוקד קהילתי לתושבי השכונה, כמו גם בית לסיוע ותגבור בלימודים ופעילויות יחודיות.