התפיסה החינוכית

התפיסה החינוכית בצהרוני מתנ"ס יבנה.
צהרוני מתנ"ס יבנה תחת החברה למתנסים, הכוללים בליווי ובפיקוח מקצועי, הם המענה המתאים ביותר להמשך המסגרות החינוכיות של שעות הבוקר. היעד המרכזי של הצהרון הוא מתן יחס אישי לכל ילד, תוך התייחסות לעולמו הרגשי והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חווייתית ומעשירה.
יעד זה נובע מתוך התפיסה החינוכית בצהרוני החברה למתנ"סים, המבוססת על שלושה רכיבים:

1. מעגלי יחסים – התייחסות המקיפה ארבעה מעגלים הקשורים זה בזה:
מעגל הילדים : כל ילד הוא יחיד וייחודי ויש לו אפשרות לביטוי אישי בתוך מסגרת מאורגנת וברורה.
מעגל הצוותים : צוות מקצועי מתמחה ומרחיב ידע, המחויב לסטנדרטים מקצועיים.
מעגל ההורים : הצוות שותף להורים בחינוך ילדיהם ועל כן מחויב לתקשורת יעילה עימם.
מעגל הקהילה : הצהרון כחלק מהמתנ"ס פועל תוך דיאלוג מתמיד עם מרכיביה השונים של הקהילה.

2. גישת ההתאמה ההתפתחותית – גישה זו דוגלת בהתאמת הסביבה החינוכית לרמה ההתפתחותית של הילדים בהתאם לגילם, תוך התייחסות לייחודיות של כל ילד. הגישה מעמידה את הילד ואת המחנך במרכז התהליך החינוכי. המטרה, העומדת בפני המחנך, היא לספק לילד הזדמנויות ותנאים ללמידה, המתאימים לו מבחינה התפתחותית. זאת, גם כפרט עם צרכים התפתחותיים אישיים וגם כחלק מקבוצה בעלת קודים תרבותיים שונים ונורמות מגוונות.

3. הגישה האקולוגית – תפיסת עולם חינוכית-חברתית המאמינה, כי כל תכנית או מענה לצורך קהילתי חייבים להתחבר למאפיינים החברתיים-תרבותיים של אותה קהילה, תוך יצירת התאמה בין אותם מאפיינים לבין תפיסת העולם של נותן השירות. החברה למתנ"סים, על מגוון שירותיה, שואפת להתחבר למאפיינים החברתיים-תרבותיים של הקהילה ובעיקר ליצירת הלימה בים תפיסה זו לבין תכניות ההפעלה בצהרון. משמעות הדבר היא, כי הפעילויות בכל צהרון וצהרון של החברה למתנ"סים מקבלות צבע אחר וצביון שונה, בהתאם למקום שבו פועל הצהרון. כל זאת, מתוך רגישות תרבותית המשתפת גם מעגלי קהילה נוספת: משפחה, מוסדות וארגונים אחרים, היוצרים חיבורים בין הילד לבין הקהילה שבה הוא חי. הגישה החינוכית של רשת הצהרונים משמשת כמצע לחינוך איכותי, כאמצעי לטיפוח רגישות של עובדים ומחנכים בגיל הרך וכפתח להבנה מעמיקה של עולמו והתפתחותו של הילד הצעיר.