הנהלת המתנס

הנהלת המתנ"ס הינה גוף המורכב מנציגי הקהילה נציגי החברה למתנ"סים ונציגי הסוכנות היהודית והינה הגוף אשר קובע את מדיניות הפעלת המרכז הקהילתי בישוב.

הנהלת המתנ"ס מתכנסת בקביעות אחת לחודש, בישיבות ההנהלה משתתפים חברי ההנהלה וכן מוזמנים נוספים בהתאם לצורך.

בהנהלה פועלות מס' ועדות:

ועדת הנחות
ועדת ביקורת
ועדת כספים
ועדת כ"א
ועדת תכנים

חברי ההנהלה:

יו"ר ההנהלה: ליפשיץ גדי

מייל: [email protected]


יפתח דבוש, עו"ד
מייל: [email protected]


שער סיוון
מייל: [email protected]


הלר אריאל
מייל: [email protected]


נאוה מקונן
מייל: [email protected]


כרמית נחום
מייל: [email protected]


פריינטה סיגל
מייל: [email protected]

 
זהבי מיכל

מייל: [email protected]