קייטנת כלבנות שמיר

קייטנה מועדים רישום
קייטנת כלבנות קיץ04/08/24-08/08/24לרישום