קייטנות אור למחול

קייטנה מועדים רישום
קייטנת אור למחול ב-ג22/07/24-08/08/24לרישום
קייטנת אור למחול ד-ה22/07/24-08/08/24לרישום