קייטנת קולנוע ומשחק ליפקין

קייטנה מועדים רישום
קיטנת קולנוע אוגוס111/08/24-15/08/24לרישום
קיטנת קולנוע אוגוס218/08/24-22/08/24לרישום
קייטנת קולנוע יולי101/07/24-07/07/24לרישום
קייטנת קולנוע יולי208/07/24-14/07/24לרישום
קייטנת קולנוע יולי315/07/24-21/07/24לרישום