מחנה כדורסל

קייטנה מועדים רישום
ילדות קטסל+הכנה לליג01/07/24-11/07/24לרישום
כיתות ז-ח אחה"צ07/07/24-18/07/24לרישום
מחזור א-קטסל ב+ליגת01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ב-קטסל ב+ליגת21/07/28-01/08/24לרישום
מחזור מלא - א-ב30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור מלא - ג-ד30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור מלא - ה-ו30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור מלא - קטסל א'30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור מלא-קטסלב+ליגת30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור ראשון - א-ב30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור ראשון - ג-ד30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור ראשון - ה-ו30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור ראשון - קטסל א30/11/-1-30/11/-1לרישום
מחזור שני - א-ב21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - ג-ד21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - ה-ו21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - קטסל א'21/07/24-01/08/24לרישום
מחנה קיץ כדורסל - מחנה עידו לוי21/07/24-08/08/24לרישום
קייטנת ספורט א-ב21/07/24-01/08/27לרישום
קייטנת ספורט ד-ו21/07/24-01/08/24לרישום