מחנה כדורגל

קייטנה מועדים רישום
מחזור מלא - כתה א'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור מלא - כתה ב'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור מלא - כתה ג'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור מלא - כתה ד'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור מלא - כתה ה'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור מלא - כתה ו'01/07/24-01/08/24לרישום
מחזור ראשון - כתה א'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ראשון - כתה ב'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ראשון - כתה ג'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ראשון - כתה ד'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ראשון - כתה ה'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור ראשון - כתה ו'01/07/24-18/07/24לרישום
מחזור שני - כתה א'21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - כתה ב'21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - כתה ג'21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - כתה ד'21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - כתה ה'21/07/24-01/08/24לרישום
מחזור שני - כתה ו'21/07/24-01/08/24לרישום