התעמלות קרקע ואקרובטיקה- מרכז הספורט

התעמלות קרקע - נבחרת איגוד 13-15 ש"
התעמלות קרקע - נבחרת איגוד 13-15 ש"

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד
התעמלות קרקע - נבחרת בוגרת 10 ש"ש
התעמלות קרקע - נבחרת בוגרת 10 ש"ש

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד
התעמלות קרקע - נבחרת טרום בוגרת 8 ש
התעמלות קרקע - נבחרת טרום בוגרת 8 ש

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד
התעמלות קרקע - נבחרת מתחילה 4 ש"ש
התעמלות קרקע - נבחרת מתחילה 4 ש"ש

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד
התעמלות קרקע - נבחרת מתקדמים 12 ש"ש
התעמלות קרקע - נבחרת מתקדמים 12 ש"ש

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד
התעמלות קרקע - נבחרת צעירה 6 ש"ש
התעמלות קרקע - נבחרת צעירה 6 ש"ש

החוג מתקיים עד סוף חודש אוגוסט התעמלות מגילאי 4 ומעלה צוות מאמנים ...

קרא עוד